Blog Archives

今や時の権力者に親しむべき友の居らないことは常識の如く思われておりますが、是れ固より下の者が上を敬うことの禮な […]

ちょっと長いですが、文法上それほど難解なところもありませんので、自分なりに句読を切りつつ書き写してみてください […]

善と悪とは普通に考えれば両極端の如く思われますが、以下にありますように善い行いをしましても、それを人に知られた […]

  子夏之門人問交於子張子張曰子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉 […]

王陽明、学者の鼻柱を打ち砕くの論。 洪與黃正之張叔謙汝中丙戌會試歸為先生道途中講學有信有不信先生曰你們拏一箇聖 […]

先に天下の大乱は虚文盛んにして実行衰うるに因るとありましたが、其れに続いて陸澄と王陽明との問答の一節であります […]

王陽明、自ら著述することを好まずして曰く、 天下所以不治只因文盛實衰人出己見新奇相高以眩俗取譽徒以亂天下之聰明 […]

治天下之要有二焉曰教曰養教者所以明人倫也養者所以殖民産也是故教不明則民不知禮義矣養不至則民窮困矣蓋養之不可闕世 […]

No newer/older posts